Toplum üzerindeki yük
KALP YETERSİZLİĞİNİN KÜRESEL
MALİYETİNİN 108 MİLYAR DOLAR'A ULAŞTIĞI
TAHMİN EDİLMEKTEDİR1

Sosyal etki

Her yıl dünyadaki hastaneye yatışların %1-2'si kalp yetersizliğinden (KY) kaynaklanmaktadır.2 2012'de kalp yetersizliğinin küresel maliyetinin 108 milyar $ olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın %69 ila %87'si hastane yatışları ve yatan hasta bakımı için harcanmıştır.1,3 Bu durum gerek toplum gerekse sağlık sistemi üzerine büyük bir yük getirirken, kalp yetersizliği ile ilişkili hastane başvurularının sayısının azaltılmasına olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Hastalık yükünü azaltmak

Kalp yetersizliği hastaları ve topluma yönelik sonuçların iyileştirilmesinde önemli bir adım, halkı ve karar verici otoriteleri kalp yetersizliğinin ne olduğu, riskleri, yükü ve en iyi nasıl yönetilebileceği konusunda bilgilendirmektir.4 Aslında, Dünya Kalp Federasyonu tarafından yapılan daha önceki bir çalışma, hastalar arasındaki bu bilgi eksikliğini kalp yetersizliği tanısında en büyük engel ve kalp yetersizliğinin önlenmesinde en yüksek öncelikli alan olarak tanımlamıştır.4

Kalp yetersizliği olanların hastaneye yatış ve ölüm oranlarının azaltılması amacıyla Dünya Kalp Federasyonu iki önerisini şöyle özetlemektedir:5

Hastalık farkındalığı, kalp yetersizliğinin bulgu ve belirtileri ve bunlara ilişkili eşlik eden hastalık riskine odaklanan halka açık kampanyaların uygulamaya konulması.
Kalp yetersizliğiyle yaşayanlar için sonuçların iyileştirilmesi ve hastalık yükünün azaltılması için atılması gereken adımların ana hatlarını belirleyen bir Ulusal Strateji yayınlanması; söz konusu stratejinin KY hastaları, sağlık sistemi ve toplum üzerindeki etkisinin tespiti.
Genel halk ve karar vericiler arasında kalp yetersizliği farkındalığındaki karşılanmamış ihtiyaçları konu alan çalışmanın tam metnini okuyun.

Kalp Yetersizliğindeki Karşılanmamış İhtiyaçlar Derlemesi - AstraZeneca'nın koşulsuz desteğiyle Dünya Kalp Federasyonu tarafından hazırlanmıştır.

Referanslar
  • Cook C, Cole G, Asaria P, et al. The annual global economic burden of heart failure. Int J Cardiol. 2014;171(3):368-376.
  • Ambrosy AP, Fonarow GC, Butler J, et al. The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure: lessons learned from hospitalized heart failure registries. J Am Coll Cardiol. 2014;63(12):1123-1133.
  • Giles L, Freeman C, Field P, et al. Humanistic burden and economic impact of heart failure – a systematic review of the literature. F1000Research. 2019; 8:859.
  • Ferreira JP, Kraus S, Mitchell S, et al.. World Heart Federation Roadmap for Heart Failure. Global Heart. 2019;14(3):197–214.
  • AstraZeneca, World heart Federation. Accelerate Change Together: Heart Failure Gap review. Available from https://www.world-heart-federation.org/wp-content/uploads/HF-Gap-Review-Final.pdf. Accessed 3 September 2020.