Kalp yetersizliğinin sebepleri ve risk faktörleri
KALP YETERSİZLİĞİNİN
RİSK FAKTÖRLERİNİ VE NEDENLERİNİ
ANLAMAK ÖNEMLİ BİR İLK ADIMDIR.

Kalp yetersizliğine nasıl yakalanırsınız?

Kalp yetersizliğinin (KY) kesin nedenlerini anlamak ve tam olarak saptamak her zaman kolay değildir. Bazen, çeşitli faktörler bir araya gelerek kalp yetersizliğine sebep olabilir.1

Genel halkın KY'nin başlıca nedenlerinden büyük ölçüde habersiz olduğunun gösterildiği yakın tarihli bir çalışmaya göre, her üç kişiden ikisi, diyabet, yüksek kan basıncı ve koroner kalp hastalığının başlıca risk faktörleri olduğunu bilmiyor.2

Riskleri bilin

Kalp yetersizliği riskini artırabilen bir dizi farklı risk faktörü ya da tıbbi durum vardır1,3-5

 • 60 yaş üstü olmak
 • Kalp krizi geçirmiş olmak
 • Koroner arter hastalığı (koroner arterlerin [kalbi besleyen damarların] daralması ya da tıkanması)
 • Konjenital (doğuştan) kalp kusurları (dört kalp kapakçığının yapısında doğuştan gelen kusurlar)
 • Kalp kapakçığı hastalığı (dört kalp kapakçığının birinin kusurlu olması)
 • Yüksek kolesterol
 • Yüksek kan basıncı
 • Atriyal fibrilasyon ya da düzensiz kalp ritmi
 • Diyabet
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ya da ağır akciğer hastalığı
 • Kronik böbrek hastalığı (KBH)
 • Uyku apnesi
 • Aşırı alkol tüketimi
 • Sigara kullanımı
 • Obezite
 • Hareketsiz yaşam

Bu sebeplerin yanı sıra bazı olgularda tanımlanamayan başka sebepler de bulunabilir.

Bu risk faktörlerinden herhangi biri sizin için geçerliyse veya tanıdığınız birinin kalp yetersizliği riski altında olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen muayene sırasında kullanmak üzere risk kontrolü testimize erişin veya paylaşın. Bu, belirli risklerin ana hatlarını çizmeye ve tanımlamaya yardımcı olabileceği gibi, doktor ziyareti sırasında sorulacak yararlı sorulara da erişebilirsiniz.
Referanslar